Кадрове забезпечення

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Киселицького ЗДО

 

Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

 

Працівники закладу освіти Необхідно (осіб) Фактично(осіб) Відсоток потреби
1. Працівники, усього   15  
2. Педагогічні працівники, усього      
  у тому числі ті, що:      
  мають відповідну освіту   4  
  працюють у закладі освіти за сумісництвом    

3

 
3. Медичні працівники (в разі наявності), усього  

1

 

1

 
  у тому числі ті, що мають відповідну освіту  

1

 

1

 

 

Інформація про якісний склад педагогічних працівників Киселицького ЗДО

Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім.’я, по батькові викладача Найме-нування посади Найменування закладу, який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження) Педагогічний стаж (повних років) Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації) Примітки
  Жабко Ганна Василівна Директор Чернівецьке культурно-освітнє училище, 1978 р., спеціальність «Культурно-освітня робота», кваліфікація «Клубний працівник» Спеціаліст, 03.04.2015 р.

 

24 р. Свідоцтво підвищення кваліфікації «Вихователя ДНЗ»

№ 1295 від  11.04.2014 р

 
 

 

Дошкільна група

 

 

Поляк Марія Василівна

 

 

Вихователь

Чернівецький національний університет ім..Ю.Федьковича у 2010 р, спеціальність «Дошкільне виховання»,кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, практичного психолога в закладах освіти»  

 

Спеціаліст вищої категорії, 05.04.2016 р.

 

 

 

12 р.

 

 

Свідоцтво підвищення кваліфікації «Вихователя ДНЗ»

№ 1481 від  13.04.2015 р

 
 

 

 

 

 

Всі групи

 

Матейчук Світлана Михайлівна

Музкерівник Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича у 2005 р, спеціальність «Музична педагогіка та виховання», кваліфікація

« Вчитель музики та українознавства»

Спеціаліст, 10 тарифний розряд 29.03.2013 р. 15 р. Свідоцтво підвищення кваліфікації «Керівник гуртків художньо-естетичного напряму»

№ 236 від 02.02.2018

 
 

 

Ясельна група

 

 

Ткач Ольга Григорівна

 

 

Вихователь

Чернівецький національний університет ім..Ю.Федьковича у 2005 р, спеціальність «Дошкільне виховання»,кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, практичного психолога в закладах освіти»  

 

 

Спеціаліст вищої категорії та пед. звання «Старший вихователь», 03.04.2015 р.

 

 

 

 

25 р.

 

 

 

 

Свідоцтво підвищення кваліфікації «Вихователя ДНЗ»

№ 1293 від  11.04.2014 р

 
 

 

 

Дошкільна група

 

 

 

Циганюк Яна Павлівна

 

 

 

Вихователь

Чернівецький національний університет ім..Ю.Федьковича у 2015 р, спеціальність «Дошкільне виховання»,кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку, практичного психолога в закладах освіти»  

 

 

Спеціаліст ІІ категорії, 06.04.2017 р.

 

 

 

7 р.