Річний план роботи закладу

                                                                                               

РІЧНИЙ ПЛАН

роботи Киселицького дошкільного

навчального закладу

на 2017/2018 навчальний рік

 

СХВАЛЕНО

засіданням педагогічної ради

Киселицького дошкільного навчального

закладу (ясла-садок)

(протокол №1 від 31.08.2017)

ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЯБЛУНИЦЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК..………………………………………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ II. ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК …………….……………….12

РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ…………………………….……………………18
РОЗДІЛ І
V. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ……………………………………………….18

РОЗДІЛ V.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА…………..…………………………….20
РОЗДІЛ
VІ. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ……………….…24
РОЗДІЛ
VІІ. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ….………………………….27

Додатки до річного плану……………………………………………………………………….……..29

Додаток  1. План проведення масових заходів, дійств фізкультурно-оздоровчого циклу

в Киселицькому  ДНЗ (ясла-садок) на 2017/2018 навчальний рік ………………………………….31

Додаток  2. План проведення  свят, розваг, тематичних днів…………….………………………..33

Додаток  3. Охорона життя та безпека життєдіяльності дітей……………………………..……..…34

План роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють,

на 2017/2018 навчальний рік……………………………………………………………………..…….

 

I. АНАЛІЗ ОСВІТНЬОВИХОВНОЇ РОБОТИ

КИСЕЛИЦЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі  в минулому році  здійснювалася  відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затвердженого наказом Міністрества охорони здоровя України від 24.03.2016 №234), Статуту Киселицького ДНЗ (зареєстрованого 18.07.2005 за №103410200000000088 Державним реєстратором в Путильському районі).

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу, з урахуванням кількості груп, роботи закладу та побажань батьків,  працював за комплексними програмами «Українське дошкілля» та «Впевнений старт», а також парціальною програмою «Казкова фізкультура».

Протягом року в дошкільному закладі функціонували 3 групи: група ясельного віку (вихователі Циганюк Я.П., Жабко Г.В.), різновікова група (вихователі Поляк М.В., Яновська А.Е.), та група з короткотривалим перебуванням дітей старшого дошкільного віку (вихователь Яновська А.Е.).

З метою підтримки та розвитку природних нахилів та здібностей вихованців педагоги організовували навчально-виховний процес за такими пріоритетними напрямами: ясельна група – екологічний напрям;  різновікова група та група з короткотривалим перебуванням  – фізкультурно-оздоровчий.

Режим роботи закладу відповідає вимогам законодавства, типу закладу та бажанню батьків. Так, заклад  працює за п’ятиденним робочим тижнем з 8.00 до 18.30. Група з короткотривалим перебуванням  функціонує двічі на тиждень, з 3год.45хв.

В минулому році в закладі виховувалося  56 дітей, з них:

ясельного віку – 22 дітей;

дошкільного віку –34  дітей.

В дошкільному навчальному закладі  в минулому році працювало 14 чол., в т.ч.:

 педагогічних працівників – 5 чол. (4,35 шт.од.);

обслуговуючого персоналу –  8 чол. (6,8 шт.од.).;

адміністративного персоналу  – 1 чол.(1шт.од.).

Директор (завідувач) Жабко Ганна Василівна даній посаді працює з 2015 року, педагогічний стаж 23р.8міс., освіта  середня спеціальна.

На даний момент у дошкільному закладі всі 5 педагогів мають вищу освіту(100%), з них: «вищу кваліфікаційну категорію»  мають 2 педагоги (4о%),  «першу кваліфікаційну категорію»  має 1 педпрацівник (20%), «другу кваліфікаційну категорію» – 2 педагоги (40%).

Із 5-ти педагогічних працівників  закладу в 2016/2017 навчальному році атестовано одного педагога, Циганюк Я.П., що складає 20%  від загальної кількості педпрацівників.

За підсумками атестації  педагогу присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Аналіз цифрових показників наслідків  атестації свідчить про  підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів.

Порівняльний аналіз результатів атестації педагогічних працівників за 2012-2017 навчальні роки

Результати атестації

 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015|2016 2016/2017
Присвоєно кваліфікаційну категорію/атестовано на відповідність присвоєній раніше кваліфікаційній категорії спеціаліст 0 0 1 0 0
спеціаліст другої категорії 0 0 0 1 1
спеціаліст першої категорії 1 0 0 0 0
спеціаліст вищої категорії 0 1 1 1 0
Присвоєно (підтверджено раніше присвоєне) педагогічне звання 0 0 1 0 0
Відповідає займаній посаді 0 1

 

2 2 1
Відповідає займаній посаді за умови виконання заходів, визначених атестаційною комісією 0 0 0 0 0
Не відповідає займаній посаді 0 0 0 0 0

 

Курсову підготовку в  2016/2017 навчальному році педагоги не проходили.

Порівняльний аналіз результатів  курсової підготовки педагогічних

працівників за 2012-2017 роки:

Навчальний рік 2013  р. 2014 р.                 2015р. 2016р. 2017р.
Загальна кількість педпрацівників 5 5 5 5 5
План курсової підготовки 1 2 1 1 0
Фактично пройшли курсову підготовку 1 2 1 1 0
% виконання плану курсової підготовки 100% 100% 100% 100% 100%
% від загальної кількості педпрацівників 20% 40% 20% 20% 0

Основною метою діяльності дошкільного навчального закладу є виховання здорової, гармонійно розвиненої особистості, підготовка  дошкільнят до шкільного життя та інтеграція у суспільство шляхом застосування особистісно-орієнтованої моделі. Саме тому у  2016/2017 навчальному році педагогічний колектив поглиблено працював над розв’язанням проблемного питання «Фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ шляхом впровадження нетрадиційних методів оздоровлення» та єдиною науково-методичною темою «Підвищення рівня компетентності педагогів у проектуванні тематичного планування освітньо-виховної роботи з дошкільниками шляхом впровадження  інноваційних технологій».

Організація  освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі була спрямована на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, можливості колективу, а саме:

формування соціально-економічної грамотності особистості дошкільника в процесі ігрової діяльності;

розвиток музичних здібностей у дітей дошкільного віку;

продовження формування основ  патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства.

Складаючи розклад занять вихователі враховували гранично допустиме навчальне навантаження на дитину,  що встановлено наказом МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», дотримувались домірних віку норм тривалості занять, передбачали раціональне чергування видів діяльності на кожному занятті.

Система методичної  роботи навчального закладу з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році була спрямована  на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості.  Найважливішою формою підвищення педагогічної майстерності, креативності педагогів була педагогічна рада.  Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. Протягом навчального року були проведені педагогічні ради:

«Про пріоритетні напрями освітньої роботи в новому навчальному році» (№1,  29.08.2016р.);

«Формування патріотичної свідомості дошкільників» (№2 ,   24.11.2016);

«Економічна освіта дошкільників» (№3, 15.02.2017р.);

«Про підсумки роботи за 2016/2017 навчальний рік» (№4, 28.05.2017р.).

Важливою формою підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів була участь у проведенні семінарів-практикумів  «Національно-патріотичне виховання в дошкільному закладі» (жовтень, 2016),  «Музичне виховання – одна із  складових розвитку творчої особистості дошкільника» (березень, 2017).

Відповідаючи на вимоги часу, запити суспільства, у контексті духовного розвитку особистості в ДНЗ здійснювалось виховання у дітей патріотизму до рідного краю, своєї  землі. Це досягалося активізацією емоційної сфери дошкільника на основі широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідного краю,  а  також  анкетування з батьками  «Що ми знаємо про патріотичне виховання в дошкільному закладі?».

Також було проведено тиждень «Єдина країна – Україна», який свідчить, що діти виявляють активну патріотичну позицію. Батьки не були осторонь свята «Моя країна Україна»  та  фізкультурного свята «Козацькі забави».

Згідно з річним планом роботи дошкільного навчального закладу з 30.01. по 04.02.2017року була здійснена тематична перевірка з вивчення  економічного  виховання дошкільників.  У ході перевірки було встановлено, що навчально-виховний процес з економічного виховання  дітей у ДНЗ реалізується  у відповідності  до Державного стандарту дошкільної освіти та програми «Афлатот».

Результати перевірки показали, що педагоги закладу з метою економічного виховання дошкільників створили в групах відповідне розвивальне середовище. Під час організації навчально-виховного процесу з дітьми  вони використовують демонстраційні картини: роздатковий матеріал та індивідуальні картки (із зображенням життєвих ситуацій для обговорення), методичні матеріали, розробки занять.

Аналізуючи роботу педагогів з дітьми, слід відмітити, що вихователі  намагаються поєднувати зміст, форми і методи  економічного в тандемі  з патріотичним вихованням.

Результати перевірки також показали, що педагоги  постійно працюють над підвищенням рівня  економічної культури батьків, організовуючи різні форми роботи:  батьківські збори, тренінг, обмін досвідом виховання.

Музичний керівник протягом року проводила цікаві інтегровані заняття, і як результат творчої діяльності, це відтворювалось в святах, музичних виставах, розвагах, театралізованій діяльності, постановах лялькових театрів. На кінець навчального року діти активно беруть участь у музичному занятті; розуміють про що співається в пісні , знають її назву, активно підспівують; емоційно рухаються під музику різного характеру, добре вміють вишиковуватися в коло, водити хороводи, танцювати в парі та врозтіч; виконують танці за показом музичного керівника та самостійно.

Основні форми роботи з дошкільниками в закладі за освітньою лінією «Дитина в соціумі»  реалізується  через виховний процес  в розвивальному  середовищі, де  дошкільники пізнають світ, спілкуються з дорослими та однолітками.

Особливу увагу вихователі  груп приділяють розвитку творчих ігор соціальної тематики,  в яких діти відображають взаємини людей, дотримання моральних норм, ставлення до соціальних обов’язків.

В дошкільному навчальному закладі створено всі  умови для  реалізації освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі».  Навчально-виховний  процес з цього розділу забезпечений методичною літературою, наочними посібниками та дидактичним матеріалом. Робота з дітьми  здійснюється відповідно до перспективно-календарного  плану, який включає ознайомлення дітей з середовищем планети Земля та Всесвітом,  спостереження за об’єктами живої та неживої природи, рослинами, тваринами, працею дорослих.

Дієвою формою роботи в дошкільному навчальному закладі є дослідницько-пізнавальна діяльність, яка планується і реалізується щоденно як у повсякденній роботі (найпростіші досліди, короткотривалі і довготривалі спостереження, фіксація спостережень у календарі погоди), так і на інтегрованих заняттях.

Значну роль у творчому вихованні дітей в  Киселицькому  ДНЗ відводиться освітній лінії «Дитина в світі культури»: малюванню, ліпленню, аплікації, літературному мистецтву.

Перегляд занять, вивчення та перегляд дитячих  робіт, бесіди з дітьми показали, що у дітей достатній рівень  сформованості образотворчих  навичок і вмінь.

У дошкільному навчальному закладі створено необхідні умови для  реалізація освітньої лінії  «Гра дитини».  Насамперед, підібрано за видами діяльності ігрові матеріали, іграшки, створено центри ігрової діяльності.

В дошкільному закладі створенні всі належні умови для фізичного виховання дошкільників. Педагоги вдало використовували методи, прийоми, способи організації дітей при проведенні фізкультурних занять, спортивних заходів. Використовувались традиційні і нетрадиційні методи та прийоми навчання за методикою М.М.Єфименка. Під час роботи використовувалося необхідне спортивне обладнання: драбини, гімнастичні лави, гумові м’ячі різного розміру, скакалки, атрибути для проведення спортивних ігор. Значна увага приділялася проведенню загартовуючих та оздоровчих заходів: ходьба по доріжці, миття рук та вмивання прохолодною водою, гімнастика пробудження, пальчикові ігри, прогулянки при любій погоді.

У кожній віковій підгрупі, за результатами антропометричних вимірювань, наявний листок здоровя вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчих заходів.

Рухова активність дітей, порівняно з попереднім навчальним роком, покращилась. Та, педагогам варто:

  1. Регулярно проводити гімнастику пробудження;
  2. Планувати більше спортивних ігор під час проведення прогулянок

Двічі  на рік проводилася перевірка рівня знань дітей по всіх вікових підгрупах.

Аналіз знань дітей показав :

Рівень засвоєння дітьми старшого дошкільного віку завдань

семи  освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти:

Освітні лінії «Особистість дитини» «Дитина в соціумі» «Гра дитини» «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» «Мовлення

дитини»

«Дитина у природному довкіллі» «Дитина у світі культури»
Термін оцінювання
І півріччя 71% 83% 88% 78% 72% 81% 71%
ІІ півріччя 88% 91% 96% 90% 84% 97% 84%

За результатами діагностики рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми старшої підгрупи можна зробити висновок, що матеріал за всіма освітніми лініями засвоєний в повному обсязі всіма дітьми.

Порівняно з попереднім навчальним роком, у групі зріс рівень засвоєння програмового матеріалу з математики та природознавства, окреслилась позитивна динаміка щодо готовності дітей до школи, про що свідчить підсумковий моніторинг успішності. Варто зосередити увагу педагогів на навчанні дітей грамоті. Програма з навчання грамоти виконана на 60%, а математики – на 73%

Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: до школи (вересень), до медичного пункту, до бібліотеки. Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками дітей старшого дошкільного віку. Організовувалися спільні свята та розваги.

З метою створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу й профілактики дитячого травматизму в дошкільному навчальному закладі в минулому році проведено тематичні Тижні знань з безпеки життєдіяльності. Проведено підготовку та  об’єктові протипожежні тренування персоналу закладу.

Цілеспрямовано протягом року проводилась робота з дітьми та батьками з питань безпеки організму та життєдіяльності, яка цілеспрямовано велась за такими напрямками: «Дитина і вулиця», «Дитина і побут», «Дитина і природа», «Дитина і здоров’я».

Цікавими та змістовними були розваги: «Вогонь не тільки друг, але й ворог», лялькова вистава «Кицін дім», «Лісова школа безпеки».

Підсумком роботи з безпеки життєдіяльності дітей було проведення «Тижня безпеки дитини» (жовтень, квітень), метою яких було перевірити засвоєння дітьми знань про поведінку під час надзвичайних ситуацій, поліпшити якість освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя.

Одним із основних чинників здоров’я дітей беззаперечно є збалансоване харчування. Тому організації харчування дітей у закладі надається вагоме значення.

Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за важливими аспектами організації харчування дітей у закладі, зокрема:

дотримання нормативно-законодавчих актів щодо організації харчування дітей у закладі;

розподіл коштів на організацію харчування (позитивні зміни);

організація питного режиму для дітей у групах;

дотримання режиму харчування у закладі;

дотримання технологічних процесів приготування їжі для дітей;

дотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці;

організація харчування дітей пільгових категорій;

запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням;

ведення документації щодо організації харчування дітей у закладі;

проходження медичних оглядів працівниками.

На постійному контролі також питання: дотримання вимог безпеки (зберігання та використання миючих засобів на харчоблоці, групах, наявність інструкцій щодо використання технологічного обладнання, електроприладів та миття посуду) та ведення документації по харчуванню, виховання культурно-гігієнічних навичок.

Середня вартість харчуванняза один день на одну дитину складала 12 грн.

 

РОЗДІЛ II

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Виходячи з аналізу роботи дошкільного навчального закладу за минулий навчальний рік,  враховуючи досягнення та перспективи розвитку, визначено основні завдання на 2017/2018 навчальний рік:

 

1) формування здоровязбережувальної компетенції дитини-дошкільника згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 

2) організація  життєдіяльності дошкільника в умовах дошкільного навчального закладу та сімї;

 

3) продовжувати формувати та збагачувати життєву компетентність дошкільників з питань соціально-економічного розвитку.

.

Розділ 3.   Методична робота з кадрами

№ п/п  

                       Зміст роботи

 

Термін виконання Відповідальні Примітка про виконання
3.1. Підвищення професійної майстерності
3.1.1.                   

 

Семінари
Проблемний семінар

«Планування ігор-стратегій  економічної спрямованості в процесі економічного виховання дошкільнят»

11.10.2017 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
Теоретичний семінар

«Впровадження інноваційних технологій з фізичного розвитку дошкільнят»

31.01.2018 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
Семінар

«Взаємодія дошкільного закладу і сімї у вихованні дітей дошкільного віку»

11.04.2018 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
3.1.2. Забезпечення участі кожного педагога в роботі районних  методичних заходів з метою підвищення їх теоретичного рівня та фахової майстерності. згідно з планом роботи РМК директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
3.1.3. Вивчення та обговорення інструктивно-методичних рекомендацій МОН  України протягом року

 

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
3.1.4. Індивідуальне консультування педагогічних працівників з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності протягом року директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
3.1.5. «Педагогічні зустрічі» з педагогами ОТГ,  району з метою обміну досвідом роботи  з дітьми протягом року

 

 

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
3.1.6. Проведення педагогічних годин:  

Мета: знайомити педагогічний колектив з інноваційними педагогічними технологіями, кращими педагогічними досвідами, новинками методичної літератури, фахової преси,  програм розвитку дітей дошкільного  віку,.

1. Основні напрямки освітньої роботи у новому навчальному році. Граничні навантаження на дошкільників різних вікових категорій

Підготовка до Тижня знань з безпеки життєдіяльності дошкільників

Нова концепція Української школи

Підготовка до новорічних свят

План підготовки до Тижня української мови

Родинно-побутова компетенція дошкільника (освітня лінія «Дитина в соціумі»

Оцінка результативності роботи з охорони життя і безпеки життєдіяльності дошкільників.

 

 

 

 

 

 

05 вересня

 

 

17 жовтня

 

21 листопада

05 грудня

05 лютого

03 квітня

 

15 травня

 

 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 

 

 
3.1.7. Засідання круглого столу з проблеми

«Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з БКДО»

 

13.09.2017 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
3.1.8. Колективні перегляди форм навчально-виховного процесу:

Мета: дотримання сучасних підходів до планування та проведення освітнього процесу згідно вимог програми «Дитина» та БКДО з активним використанням нових освітніх технологій:

 

інтегровані заняття з пріоритетом соціально-економічних завдань

 

фізкультурно-оздоровча робота з дітьми

 

 

підсумкові  заняття з логіко-математичного та мовленнєвого спрямування

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11. -10.11.2017

 

12.02.-22.02.2018

 

 

23.04. по 04.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

всі вихователі

 

 

всі вихователі

 

 

 

всі вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.9. Консультації

1.Особливості організації освітнього процесу у новому навчальному році.

 

 

2.Рання профорієнтація дошкільників засобами економічного виховання. (Вихователь-методист№ 3/16).

 

3.Фітбол-гімнастика як сучасна здоров’язбережувальна технологія ((Вихователь-методист№ 6/14).

 

4. Виховання дітей  в сім’ї

 

01-08.09.2017

 

 

 

12.10.2017

 

 

 

25.01.2018

 

 

 

29.03.2018

 

 

 

 

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 

 

3.2. Удосконалення професійної творчості
3.2.1. Активна участь у підготовці і святкуванні свята  День дошкілля 22.09.2017

 

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
3.2.2 Педагогічний калейдоскоп  «Дидактичні ігри з економічного виховання» (презентація) 01.11.2017 вихователі  
3.2.3. Проведення Днів здоров’я у ДНЗ щомісячно вихователі  
3.2.4.

 

Огляд спортивних споруд та нетрадиційного обладнання для рухової діяльності  на майданчику 19-23.02. 2018 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
3.2.5. Тиждень рідної мови в ДНЗ

Мета:  виховання шанобливого ставлення до рідної мови (її поетичного слова, народної пісні та гри, фольклору.

20-24 лютого всі  вихователі

музичний керівник

 
3.2.6. Тиждень правових знань «Свої права знай, їх цінуй і захищай»

Мета:дати знання про дотримання членами сімї і дітьми норм Конституції, прав і обов’язків громадян

26.03.-30.03.2018 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
3.2.7. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дошкільника

Мета: застосовувати набуті знання, вміння, навички щодо збереження власного здоров’я

13-17.11.2017

23-27.04.2018

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
3.3. Самоосвіта педагогів
3.3.1. Активне залучення педагогічних працівників до індивідуальної самоосвітньої діяльності – однієї з основних форм самоосвіти педагога,   показника його професіоналізму, оновлення й удосконалення  знань, умінь і практичних навичок, особистого розвитку вцілому. протягом року директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
3.3.2.

 

Обговорення та затвердження індивідуальних проблемних тем самоосвіти педагогів на навчальний рік. Складання  портфоліо про роботу педагогів із самоосвіти. до 05.09.2017

 

 

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
3.3.3.

 

Складання індивідуальних планів роботи із самоосвіти згідно індивідуальних проблем, над якими працюють педагоги. до 12.09.2017

 

 

всі вихователі

 

 
3.3.4.

 

Дні методичної години з метою:

оволодіння новими освітніми технологіями та педагогічними ідеями, новинками методичної літератури, сучасними підходами до планування освітнього процесу (практичні поради педпрацівникам);

надання методичної допомоги з питань самоосвіти.

щосереди директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
3.3.5.

 

Опрацювання змісту Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України   «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»  від 13.06.20176р. №1\9-322. до 31.08.2017

 

 

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
3.3.6. Опрацювання вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 24 березня 2016 року № 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 року за № 563/28693. до 31.09.2017

 

всі педагоги

 

 
3.3.7. Опрацювання парціальних  програм, які будуть використовуватися в освітньому процесі ДНЗ до 01.09.2017

 

 

всі педагоги

 

 

 
3.3.8. Забезпечення умов для  навчання й оволодіння педагогами інформаційно-комунікаційними технологіями та їх широкого використання в освітньому процесі ДНЗ. Активне поповнення скарбнички різних матеріалів із веб-сайтів:

порталу освітян «Педрада» («Корисні посилання», «Вебінари»);

педагогічної преси;

безкоштовне завантаження матеріалів журналу «Джміль» (електронні додатки jmil.com.ua )

безкоштовний доступ до електронної версії журналу «Зростаємо разом» www.zrostayka.com.ua тощо.

протягом року всі педагоги  
3.3.9. Співбесіди з педагогами щодо виконання планів роботи з підвищення професійного рівня з індивідуальних проблем самоосвіти. 1р/кв директор (завідувач)

Жабко Г.В.

Вихователі

 

 
3.4. Педагогічні ради
3.4.1. Про пріоритетні напрями освітньої роботи  у    новому  навчальному році

1. Стан готовності дошкільного навчального закладу закладу до нового 2017/2018  навчального року. (Інформація  директора (завідувача) ДНЗ).

2.Обговорення та затвердження  плану роботи закладу на 2017/ 2018 навчальний рік. Визначення програм,  видів планування,  планів гурткової роботи.  (Обговорення.)

3. Підсумок роботи закладу в літній оздоровчий період. (Довідка).

4. Організаційні питання початку навчального року.

30 серпня 2017 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
3.4.2. Формування первинного економічного досвіду дошкільників»

1.    Формування соціально-економічноїї компетенції дошкільника (обмін інформацій відповідно БКДО)

2.    Аналіз рівня сформованості первинного економічного досвіду дошкільників (довідка за результатами тематичного контролю).

3.    Ігри-стратегії в житті дошкільників (аукціон ідей).

29.11.2017 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
3.4.3. 3.Охорона життя і зміцнення здоров’я дошкільників в дошкільному закладі  

1.    Формування здорового способу життя, базових якостей особистості відповідно до вимог Базового компоненту  (міні-лекція).

2.    Реалізація індивідуального підходу у фізкультурно-оздоровчій роботі з дошкільниками (довідка за результатами тематичного контролю).

3.    Аналіз захворюваності дітей. Профілактична робота з попередження дитячого травматизму (інформація медичної сестри).

4.    Інноваційні підходи до оздоровчої роботи з дітьми (з досвіду роботи педагогів).

 

28.02.2018

 

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
3.4.4. 4. Організація життєдіяльності дошкільників в умовах ДНЗ та сім’ї  

1.     Організація життєдіяльності дошкільників з урахуванням освітніх ліній (довідка за результатами комплексного контролю).

2.     Організація розвивального простору для дошкільників в ДНЗ та в родині  (виступ-дискусія).

3.     Звіт про результати роботи педагогічного колективу в навчальному році  (творчий звіт педагогів).

4.     Планування роботи на літній оздоровчий період (обговорення, затвердження плану роботи).

30.05.2018 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
3.5. Діагностика, моніторинг засвоєння програмового матеріалу
3.5.1. Діагностика педагогічної майстерності педпрацівників ДНЗ 2р/рік

 

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
3.5.2. Моніторинг  досягнень дітей дошкільного віку згідно з БКДО початковий – вересень

поточний – січень

узагальнювальний – травень

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 

 

 

Розділ 4.  Робота методичного кабінету

 

п\п

 

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

Відповідальні

Примітка

про виконання

6.1. Створення науково-методичного осередку

для педагогів і батьків

6.1.1. Складання проекту річного плану роботи ДНЗ на 2017/2018 навчальний рік. червень

серпень

директор (завідувач)

Жабко Г.В..

 
6.1.2. Складання плану роботи Консультативного пункту для батьків на 2017/2018 навчальний рік. червень

серпень

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
6.1.3. Складання орієнтованого розпорядку дня та орієнтованого  розкладу організованої навчально-пізнавальної діяльності на навчальний рік до 01.09.2017 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
6.1.4. Забезпечення педагогічного колективу необхідною науково-методичною літературою, нормативно-правовими актами з питань організації освітнього процесу в ДНЗ у новому навчальному році. протягом року директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
6.1.5. Впровадження  матеріалів фахової преси в освітній процес з дошкільниками. протягом року педколектив  
6.1.6. Ведення каталогу новинок фахової періодичної преси та методичної літератури на допомогу педагогічним працівникам та батькам. протягом року вихователь

Добродійчук В.С.

 
6.1.7. Періодичне обладнання виставок новинок методичної літератури  та бібліотечки для батьків у методичному кабінеті й у групових приміщеннях. 1р/квартал директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
6.1.8. Удосконалення для всіх вікових груп моделей життєвої компетентності дошкільника за новою редакцією БКДО та критеріїв оцінювання рівнів виконання програми. вересень

за потребою

   
6.1.9. Надання методичних рекомендацій для вихователів з питань планування освітнього процесу в ДНЗ протягом року за потребою директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
6.1.10. Поповнення новими матеріалами тематичних папок:

«Економічна соціалізація  дошкільників».

«Сучасні інноваційні технології  з фізичного виховання дошкільнят»

 

 

ІУ квартал 2017

 

І квартал 2018

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
6.1.11. Поповнення обладнанням  розвивального осередку  групи відповідно до віку дітей та вимог БКДО і програми. протягом року директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
6.2. Зміцнення матеріальної бази методичного кабінету
6.2.1. Придбати ігровий  демонстраційний матеріал  для проведення занять вересень,2017 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
6.2.2. Поповнення методичного кабінету матеріалами кращих досвідів роботи колег ДНЗ району, області, України протягом року директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
6.2.3. Поповнення методичного кабінету новою методичною літературою, навчально-дидактичними матеріалами протягом року директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
6.2.4. Закупити добірки  репродукцій художніх картин для ДНЗ До 01.01.2018 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
6.2.5. Виготовлення та придбання нетрадиційного обладнання для занять з фізкультури січень-лютий 2018 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
6.2.6.  Виготовлення музично-дидактичного матеріалу для занять з музичного виховання протягом року музкерівник

Матейчук С.М.

 

 

Розділ 5. Організаційно-педагогічна робота

№ п\п

 

 

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

 Відповідальні

Примітка

про виконання

5.1. Перспективність і наступність у роботі ДНЗ і  Киселицької ЗОШ

 

5.1.1. Облік загальної кількості дітей по селу с.Киселиці  та дітей 5-ти річного віку. вересень

 

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
5.1.2. Опрацювання Концепції Нової української школи

 

вересень та протягом року директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
5.1.3. Вивчення нормативно-правової бази забезпечення якісного освітнього процесу з підготовки дітей до навчання в школі вересень та протягом року директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
5.1.4. Розроблення та узгодження плану роботи наступності між ДНЗ та ЗОШ вересень директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
5.1.5. Складання та дотримання графіку роботи консультативного центру для батьків вересень

протягом року

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
5.1.6. Педагогічний супровід родин дітей 5-ти річного віку протягом року директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
5.1.7. З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі:

організувати та провести екскурсію до школи, шкільної їдальні, спортивних майданчиків, на свята Першого та Останнього дзвоників й інші заходи;

використовувати в освітній роботі сюжетно-рольові ігри: «Школа», «Бібліотека» та ігри іншої шкільної тематики; ігри –стратегії «Ми йдемо до школи», «Купуємо речі для школи».

 

 

 

вересень-травень

 

 

протягом року

 

 

 

 вихователі  
5.1.8. Оформлення батьківських куточків з матеріалами-порадами щодо підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі щомісячно

 

вихователі

 

 
5.1.9. Впровадження у практику роботи педагогічного досвіду педагогів інших ДНЗ району з підготовки дітей до шкільного навчання, моніторингу якості дошкільної освіти протягом року

 

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
5.1.10 Взаємовідвідування занять в ДНЗ та уроків у школі вчителями та вихователями ДНЗ протягом року вихователі

вчителі початкових класів

 
5.1.11 Проведення зі старшими дошкільниками циклу занять «Скоро я піду до школи» ІІІ квартал

 

вихователі

 

 
5.1.12 Конкурс дитячих малюнків «Я майбутній школяр»  березень,2018 вихователі

 

 
5.1.13 Настановні збори для батьків майбутніх першокласників «На порозі школи». березень,2018 вихователі

вчитель початкових класів

 
5.1.14. Круглий стіл «Життєві компетенції дошкільників напередодні вступу до школи» травень,2018 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

вчителі початкових класів

 
5.2. Взаємодія з батьками
5.2.1. З метою активного залучення батьків до освітнього процесу:

продовжити роботу консультативного бюро «На порозі школи»;

 

залучати батьків до активної участі у музичних та спортивних святах і розвагах;

 

 

залучати батьків до посильної   участі в оснащенні предметно-розвивального середовища в групі;

 

провести анкетування батьків щодо роботи ДНЗ та підготовки дітей до школи

 

проводити Дні відкритих дверей;

 

 

організовувати виставки передової педагогічної літератури для батьків з підготовки дітей до школи

 

 

1р/ квартал

 

 

щомісячно

 

 

 

протягом року

 

 

 

квітень, 2018

 

 

1р/квартал

 

 

1р/квартал

 

 

вихователь

Поляк М.В.

 

директор (завідувач)

вихователі

 

директор (завідувач)

вихователі

 

 

вихователі

 

вихователі

 

 

вихователі

 
5.2.2. Проведення наочної пропаганди через:

поновлення матеріалів батьківських куточків;

поновлення матеріалів куточків здоров’я;

поновлення матеріалів санбюлетенів;

роботу «Скриньки-довіри»;

виставки демонстраційного матеріалу з актуальних проблем

протягом року вихователі медсестра

 

 
5.2.3. Активне залучення батьків до виступів на батьківських зборах, підготовки матеріалів до батьківських куточків, оформлення фото-виставок, родинних альбомів тощо. протягом року директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
5.2.4. Конкурс на найвеселіше родинне фото.

Мета: стимулювання творчої активності та креативності батьків; залучення їх до активної співпраці з ДНЗ.

квітень,2018

 

вихователі груп  
5.2.5. Загальні  батьківські  збори:

І. Формування світогляду дитини

в умовах сімейного виховання

 

1.Перспективи та завдання розвитку ДНЗ на 2017/2018 навчальний рік.

2.Роль батьків у формуванні світогляду дитини (практичний порадник).

3.Інформаційний простір дитини (анкетування батьків)

 

 

 

вересень,2017

 

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 
ІІ. Соціально-економічна освіта дошкільників

·      Зміст та завдання соціальної й фінансової освіти дошкільників (виступ-діалог)

·      Роль батьків у соціально-економічному вихованні дошкільни-ків (обмін досвідом)

·      Відкритий мікрофон «Чи варто вчити дітей бути заощадливими?» (обмін думками).

 

березень, 2018

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

 

 
5.2.6. Групові батьківські збори:

Ясельна  група

І. Сходинки до пізнання світу

Спільна робота вихователя та сім’ї з формування життєвої компетенції малюків у світлі вимог програми «Українське дошкілляі».

Показники життєвої компетенції малюка.

Що ми знаємо про дитину? (анкетування  батьків)

Вибори батьківського комітету групи.

ІІ. «Я сам»  або криза 3-х років

Вікові особливості дітей 3 року життя (інформація).

Як успішно пройти перехідний вік малюка?(дискусія)

Експрес-огляд виставки дитячих малюнків.

 

Різновікова група

 І. Формування життєвої компетентності дошкільників – умова успішного навчання в школі

Завдання виховання та навчання дітей відповідно до програми «Впевнений старт»

(обговорення в загальному колі.)

Вчимо дитину спілкуватися (поради батькам).

Вибори батьківського комітету.

 

ІІ. Формування життєвої компетентності дошкільників – умова успішного навчання в школі

Виконання завдань виховання та навчання дітей відповідно до програми «Впевнений старт» (обговорення в загальному колі).

Вчимо дитину спілкуватися (поради батькам).

 

 

 

вересень,2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квітень, 2018

 

 

 

 

 

 

 

вересень,2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квітень,2018

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

 
5.2.7. Консультації для батьків:

1.Інтелектуальний розвиток дитини в умовах сім’ї.

 

2.Профілактика комп’ютерної залежності у дитини («Пр. психолог: д\с» 3\2016).

 

3.Як допомогти дитині опанувати назви кольорів? («Пр. психолог: д\с» 3\2016).

 

4.Фізичний та психічний розвиток дитини в умовах сім’ї («Пр. психолог: д\с» 3\2016).

 

5.Чому дитину треба вчити гратися? («Пр. психолог: д\с» 2\2016).

 

6. Батьківські секрети успішної підготовки дитини до школи. («Пр. психолог: д\с» 1\2016).

 

7.Батьківська любов є правильна і «неправильна». («Психолог дошкілля» 10\13)

 

8.Як вдома розвивати здібності дитини («Дошк. виховання» №3\2014)

 

вересень, 2017

 

 

жовтень, 2017

 

 

листопад, 2017

 

 

грудень, 2017

 

 

січень, 2018

 

 

лютий, 2018

 

 

 

березень, 2018

 

 

квітень, 2018

 

вихователь

Поляк М.В.

 

вихователь  Циганюк Я.П.

 

вихователь

Ткач О.Г.

 

вихователь

Жабко Г.В.

 

вихователь

Циганюк Я.П.

 

вихователь

Поляк М.В.

 

 

медична сестра

Іванюк А.А.

 

 

 
5.4. Масові заходи, дійства

фізкультурно-оздоровчого та музично-естетичного циклів 

5.4.1. День знань для дошкільників «Україна на карті Європі» 01.09.2017 вихователі групи  
5.4.2. Підготовка та проведення Днів здоров’я. 1р/міс вихователі групи  
5.4.3. Підготовка та проведення Тижнів фізкультури. 3р/рік вихователі групи  
5.4.4. Підготовка та проведення свят і розваг музично-естетичного циклу (згідно план-графіку музкерівника). щомісячно

 

музкерівник

 

 
5.4.5. Підготовка і проведення спортивно-масових свят і розваг щомісячно

 

вихователі групи  
5.4.7. Групові виставки творчих робіт дітей. щотижня вихователі групи  
5.4.8. Конкурс дитячого малюнка з участю батьків «Сім кольорів дитинства» . 3р/рік

 

директор (завідувач)

вихователі групи

 
5.4.9. День відкритих дверей у ДНЗ. щомісячно директор (завідувач)

вихователі

 
5.4.10 Тиждень знань з безпеки життєдіяльності  в ДНЗ. 13-17.11.2017

23-27.04.2018

директор (завідувач)

 

 
5.4.11 Тиждень рідної мови. 20-24.02.2018 музкерівник вихователі  
5.4.12 Спартакіада-2018 (свято спорту) 28.05.2018 вихователі  
5.5.  Співпраця з установами та організаціями
5.5.1. Співпраця з педагогами дошкільних навчальних закладів ДНЗ району та педагогами Усть-Путильської ОТГ з метою обміну досвідом роботи. протягом року педагогічний колектив  
5.5.2. Організація спонсорської допомоги від  організацій, підприємців села та батьків з метою покращення та зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ. протягом року директор (завідувач)  

Розділ 6. Вивчення стану організації  життєдіяльності дітей

   

п/п

Зміст роботи Термін Форма узагальнення

матеріалу

Відповідальний
6.1.Комплексний контроль
6.1.1. Стан організації життєдіяльності дошкільників з урахуванням освітніх ліній.

Мета: перевірити систему освітньої роботи в групі та реалізацію завдань програми  розвитку.

21-25.05.2018 довідка

до педради

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

6.2.Тематичний контроль

 

6.2.1. Аналіз рівня сформованості первинного економічного досвіду дошкільників 20-24.11.2017 довідка до педради директор (завідувач)

Жабко Г.В.

6.2.2. Реалізація індивідуального підходу у фізкультурно-оздоровчій роботі з дошкільниками 12-16.02.2018 довідка до педради директор (завідувач)

Жабко Г.В.

6.3.Оперативний контроль
6.3.1. Готовність ДНЗ до нового навчального року. Створення навчально-матеріальної бази для забезпечення належної життєдіяльності дітей серпень,2017 інформація

до виробничої наради, акт готовності ДНЗ до нового навчального року

комісія з контролю за станом охорони праці
6.3.2. Перевірка виконання педагогами попередніх пропозицій, управлінських рішень (за наслідками внутрішнього контролю) протягом року інформація до наради при директору (завідувачу) директор (завідувач)

Жабко Г.В.

6.3.3. Організація роботи з охорони життя та здоров’я дітей. 1 р/кв інформація до відома,

до наради при директору (завідувачу)

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

6.3.4. Виконання режиму дня в організації життєдіяльності дошкільників щомісячно інформація

до відома,

до наради при директору (завідувачу)

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

медсестра

6.3.5. Дотримання Санітарного регламенту в організації життєдіяльності дошкільників. щомісячно інформація

до відома,

до наради при директору (завідувачу)

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

медсестра

6.3.6. Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів щомісячно інформація

до відома,

до наради при директору (завідувачу)

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

медсестра

6.3.7. Готовність вихователів до проведення освітнього процесу: занять, прогулянки, праці, інших видів діяльності дітей щомісячно інформація

до відома, інформація  до наради при директору (завідувачу)

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

6.3.8. Стан ведення ділової документації, номенклатури справ щомісячно інформація

до відома

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

6.3.9. Організація харчування дітей в ДНЗ 1раз в квартал довідка до наказу,

до виробничої наради

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

медсестра

6.3.10 Відвідування дітьми ДНЗ

 

щомісячно інформація

до відома,

до виробничої наради

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

медсестра

6.3.11 Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку щомісячно інформація

до відома,

до наради при директору (завідувачу)

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

6.3.12 Рівень проведення батьківських зборів 2-3р/рік інформація

до відома

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

6.4.Вибірковий контроль
6.4.1.

 

Медико-педагогічний контроль щомісячно інформація

до відома

до наради при  директору (завідувачу)

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

медсестра

6.4.2. Організація та проведення прогулянок. Дотримання режиму прогулянок. щомісячно інформація

до відома, до виробничої наради (березень 2018)

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

медсестра

6.4.3. Рівень проведення фізкультурних та музичних свят і розваг березень-квітень, 2018 інформація

до виробничої наради

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

6.4.4. Рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей. щомісячно інформація

до виробничої наради

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

медсестра

6.4.5. Підготовка вихователів до робочого дня. щомісячно інформація

до відома

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

6.5.Підсумковий контроль

 

6.5.2. Діагностика рівня виконання  БКДО, формування життєвої компетенції дошкільників. травень,2018 інформація

до відома,

до педради

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 

Розділ 7. Адміністративно-господарська діяльність        

№ п\п

 

 

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

 Відповідальні

Примітка

про виконання

7.1. Адміністративний контроль
7.1.1. Контроль за комплектуванням груп червень-серпень,

протягом року

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
7.1.2. Готовність групи, фізкультурно-музичної зали, харчоблоку, інших приміщень та території закладу до нового навчального року. до 15.08. 2017 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 

 
7.1.3. Готовність ДНЗ до осінньо-зимового періоду. до 15.10.2017 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

завідувач з господарства

 
7.1.4. Контроль за якістю прибирання приміщень ДНЗ. щотижня директор (завідувач)

 Жабко Г.В.

медична сестра

Іванюк А.А.

 
7.1.5 Контроль за дотриманням Колективного договору Яблуницького ДНЗ. грудень, 2017  профкомітет  
7.1.6 Контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку. протягом року директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
7.1.7 Контроль за рівнем підготовки та проведення батьківських зборів по групах та загальносадових зборів. 2-3р/рік директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
7.1.8 Контроль за дотриманням інструкцій працівниками з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. 1р/кв директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
7.2. Створення розвивального життєвого простору дитини
7.2.1. Косметичний ремонт приміщень ДНЗ (групових, коридорів, фізкультурно-музичної зали, кабінетів, харчоблоку). червень-серпень всі працівники  
7.2.2. Часткове придбання столового посуду у  групу серпень,2017 вихователі  
7.2.3. Придбання за позабюджетні кошти навчальних посібників, іграшок для дітей. серпень, за потребою вихователі  
7.2.4. Ремонт гойдалок та іншого ігрового обладнання на дитячих майданчиках. червень-серпень  завідувач з господарства  
7.2.5. Виготовлення та встановлення нетрадиційного  фізкультурного та ігрового обладнання на дитячі ігрові майданчики. до 01.09. та протягом року завідувач з господарства

вихователі

батьки

 
7.2.6. Косметичний ремонт  підвалу та заготівля овочів на зиму. вересень-жовтень завідувач з господарства  
7.2.7. Придбання медикаментів. жовтень,  квітень медична сестра

Іванюк А.А.

 

 

7.3.  Фінансово-господарська діяльність
7.3.1.

 

Затвердження тарифікаційного списку, штатного розпису. вересень та

за потребою

директор (завідувач) Жабко Г.В.

 

 
7.3.2. Облік витрат бюджетних та позабюджетних коштів (медикаменти, іграшки, канцтовари, господарський та м’який інвентар, продукти харчування). постійно матеріально-відповідальні особи  
7.3.3.

 

Інвентаризація та списання непридатного майна. листопад,

1р/кв

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

матеріально-відповідальна особа

 
7.3.4.

 

Контроль за роботою щодо залучення і використання позабюджетних коштів. постійно БК на групі

рада дошкільного навчального закладу

 
7.3.5.

 

Здійснення передплати фахової преси. 2р/рік директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
7.3.6.

 

Укладання договорів з організаціями на доставку продуктів харчування для дітей у ДНЗ. січень, 2018 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

завідувач господарством

бухгалтерія с/р

 
7.3.7

 

Контроль рівня поступлення батьківської плати за харчування дітей. протягом року директор (завідувач)

Жабко Г.В.

рада дошкільного навчального закладу

вихователі

 
7.4.  Робота з охорони праці. Інструктажі
7.4.1.

 

Контроль за виконанням вимог охорони праці під час проведення ремонту. червень – серпень директор (завідувач)

Жабко Г.В.

комісія з перевірки дотримання працівниками Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей

 
7.4.2.

 

Складання актів готовності ДНЗ (приміщення, фізкультурно-музичної зали, майданчиків, груп) до нового навчального року. серпень директор (завідувач)

Жабко Г.В.,

комісія з перевірки дотримання працівниками Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей

 
7.4.3.

 

Проведення вступного інструктажу з ОП при прийомі працівників на роботу. за потребою  директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
7.4.4.

 

Проведення   інструктажів  (первинного, повторного, позапланового, цільового) на робочому місці. червень

січень

за потребою

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 

 

 

 

7.4.5.

 

Складання акту-дозволу проведення навчальних занять у фізкультурно-музичній залі, на ігрових майданчиках. серпень,2017 комісія з перевірки дотримання працівниками Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей  
7.4.6.

 

Забезпечення наявності інструкцій з охорони праці на робочих місцях працівників ДНЗ. постійно директор (завідувач)

Жабко Г.В.,

служба з охорони праці

 
7.4.7.

 

Видання наказу про організацію роботи щодо дотримання правил дорожнього руху та попередження дорожньо-транспортного травматизму вересень, 2017 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 

 
7.4.8.

 

Коригування правил внутрішнього трудового розпорядку. 1р\рік адміністрація

профком

 
7.4.9.

 

Контроль за журналом реєстрації інструктажів з працівниками ДНЗ. протягом року директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
7.4.10. Оновлення куточка  з охорони праці вересень,2017 адміністрація  
7.4.11. Заправка вогнегасників. серпень-вересень,2017 завідувач  господарства

 

 
7.4.12.

 

Випробування системи опалення й отримання акту-дозволу вересень,2017 завідувач з господарства,

комісія з перевірки дотримання працівниками Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей

 
7.4.13.

 

Контроль за підготовкою ДНЗ до роботи в зимових умовах. жовтень,2017 служба з ОП  
7.4.14. Видання наказу про дотримання організацію роботи з охорони праці. січень,2018 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
 

7.5.

Загальні збори (конференції)  колективу,

рада дошкільного навчального закладу, виробничі наради

7.5.1.     Рада дошкільного навчального закладу
1. Звіт  ради дошкільного навчального закладу про використання батьківських коштів, зданих з благодійною метою в минулому навчальному році.

Обговорення та затвердження плану роботи ради дошкільного закладу на 2017/2018 н.р.

вересень, 2017 голова ради дошкільного навчального закладу,

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 

 
2. Медичне обслуговування дітей в ДНЗ.

Організація харчування дітей у ДНЗ та дітей пільгового контингенту на 2018 рік. Питання встановлення батьківської плати.

Звіт про відвідуваність дітей у ДНЗ.

 

січень,2018

 

голова ради дошкільного навчального закладу,

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

медсестра

вихователі

 
3. Формування інформаційно-комунікативної культури дошкільників.

Про підготовку та проведення ремонтних робіт у ДНЗ.

Звіти батьківських комітетів груп про використання благодійних коштів для зміцнення матеріально-технічної та нав-чально-методичної бази груп.

квітень,2018 голова ради дошкільного навчального закладу,

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

вихователі

члени БК груп

 

 
7.5.2.    Виробничі наради

 

 

1.

Готовність  ДНЗ до нового навчального року (довідка).

Виконання заходів з підготовки ДНЗ до роботи в осінньо-зимовий період.

Дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Режим роботи закладу.

Затвердження графіку роботи працівників на 2017/2018 н. р.

Організація роботи в ДНЗ з охорони праці, пожежної безпеки, охорони життя і здоров’я дітей.

Організація харчування дітей в ДНЗ

(звітує медична сестра)

вересень,2017 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 

 
2. Дотримання Санітарного регламенту в ДНЗ.

Формування культурно-гігієнічних навичок у дітей (за наслідками оперативного контролю).

Організація харчування дітей в ДНЗ

(звітує медична сестра).

Обговорення графіку відпусток працівників ДНЗ.

грудень, 2017 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

медсестра Іванюк А.А.

 
3. Захворюваність та відвідуваність дітей у 2017 році: порівняльний аналіз.

(медична сестра)

Про виконання заходів зі зниження захворюваності дітей в осінньо-зимовий період.

Кошторис  ДНЗ на 2018 рік.

січень,2018 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

медсестра Іванюк А.А..

 
4.  Дотримання режиму прогулянок та провітрювання приміщень ДНЗ (за підсумками вибіркового контролю).

Організація Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дошкільників.

квітень,2018

 

 

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

медсестра Іванюк А.А.

 
5. Організація роботи ДНЗ в літньо-оздоровчий період.

Організаційні питання підготовки до нового навчального року.

Заходи по підготовці закладу до нового 2018/2019 навчального року та осінньо-зимового періоду.

Переведення дітей з групи в групу. Питання прийому дітей до ДНЗ.

Про проходження медичних оглядів працівниками.

травень,2018 директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 
7.5.3.     Загальні збори колективу
1. Оцінювання результатів ефективності управління ДНЗ (звіт  керівника ДНЗ з питань статутної діяльності).

 

 

червень,2018

директор (завідувач)

Жабко Г.В.

 

ДОДАТКИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ

Додаток 1

                                                      

ПЛАН

проведення масових заходів, дійств фізкультурно-оздоровчого циклу

 в Киселицькому ДНЗ (ясла-садок) на 2017/2018 навчальний рік                 

М-ць Вид роботи Тематика свят та розваг Вікова

 група

Вересень День здоров’я (28.09.2017)  «З фізкультурою ми дружим» всі групи
Жовтень Спортивна розвага (13.10.2017)

День здоров’я (31.10.2017)

««Посвята в козачата»

 «З фізкультурою ми дружим»

всі групи
Листопад Тиждень фізкультури  (30.10-05.11.2017)

Фізкультурне свято  (03.11.2017)

Спортивна розвага (02.11.2017)

Тиждень безпеки дитини (13.-17.11.2017)

День здоров’я (30.11.2017)

«Будьмо здорові»

 

«Нащадки козацької слави» («ПП» 2/14)

 «Спортивні і кмітливі»

«Будь обережним завжди»!

 

«З фізкультурою ми дружим»

всі групи
Грудень Розвага (06.12.2017)

 

Спортивна розвага (07.12.2017)

 

День здоров’я (30.12.2017)

«Як же будемо, малята, взимку птахам помагати»

«Українці сили ні в кого не просили»(«Вих-ль-методист» 6/2015)

«З фізкультурою ми дружим»

всі групи
Січень Тиждень фізкультури (30.12.2017-14.01.2018)

Фізкультурне свято (11.01.2018)

 

Спортивна розвага (12.01.2018)

 

День здоров’я (31.01.2018)

 «Будьмо здорові»

 

 «Разом з мамою і татом весело нам грати»

«Хочеш бути силачем – подружися із м’ячем» (Газ. «Д\с» 2\2014)

«З фізкультурою ми дружим»

всі групи
Лютий Пластик-шоу

Спортивне розвага

День здоров’я (28.02.2018)

«В лісі зимовому солодко спиться»

«Весела мандрівка по зимовому лісі»

 «З фізкультурою ми дружим»

всі групи
 Березень Фізкультурне свято (28.03.2018)

 

Спортивна розвага (27.03.2018)

Тиждень фізкультури

(26.03.-01.04.2018)

День здоров’я (30.03.2018)

«Веснянку вітаємо – зиму проводжаємо» («ПП»1/2013)

«Спритні та завзяті»

«Будьмо здорові»

 

«З фізкультурою ми дружим»

всі групи
Квітень Спортивна розвага (24.04.2018)

Тиждень безпеки дитини (23.-27.04.2018)

День здоров’я (30.04.2018)

«В гості до світлофора Моргайки»

«Будь обережним завжди!»

 

«З фізкультурою ми дружим»

всі групи
Травень Розвага  (03.05.2018)

Спартакіада  (28.05.2018)

День здоров’я (31.05.2018)

«Народні забави»

«Крок за кроком»

«З фізкультурою ми дружим»

всі групи

 

 

Додаток 2

                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор (завідувач)  ДНЗ

_________ Г.Жабко

30 серпня  2017 року

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СВЯТ, РОЗВАГ, ТЕМАТИЧНИХ ДНІВ

Змістроботи Термін Відповідальний Учасники Відмітка про виконання
1. Музична розвага

«День знань»

вересень,

2017

муз керівник

Матейчук С.М.

педагоги, діти  
2. Осінній ярмарок жовтень,

2017

муз керівник

Матейчук С.М.

педагоги, діти  
4. «Святий Миколай, до нас у гості завітай» грудень,

2017

муз керівник

Матейчук С.М.

вихователі

педагоги, діти, батьки  
5. «Ялинка – веселинка» грудень,

2017

муз керівник

Матейчук С.М.

вихователі

педагоги, діти, батьки  
6. «Колядки співаємо, із Різдвом вітаємо» січень,

2018

муз керівник

Матейчук С.М.

педагоги, діти, батьки  
8. Зимові старти лютий,2018 вихователі педагоги, діти, батьки  
9. «У мам сьогодні свято – жіночий світлий день» березень,

2018

муз керівник

Матейчук С.М.

вихователі

педагоги, діти, батьки  
10 «Знай свої права, їх цінуй і захищай» березень,

2018

муз керівник

Матейчук С.М.

вихователі

педагоги, діти, батьки  
11. Розвага «Великдень» квітень, 2018 муз. керівник педагоги, діти, батьки  
12. Випускний бал «Садок дитячий, прощавай» травень,

2018

муз керівник

Матейчук С.М.

 

педагоги, діти, батьки  
14. Тиждень безпеки дитини. квітень,

2018

муз керівник

Матейчук С.М.

вихователі

педагоги, діти, батьки  
14. Фізкультурні розваги. щомісячно вихователі педагоги, діти  
15. Фізкультурні свята. 3 рази на рік муз керівник

Матейчук С.М.

вихователі

педагоги, діти, батьки  
16.

 

День здоров’я. щомісяця муз керівник

Матейчук С.М.

вихователі

педагоги, діти  

 

Додаток 3

                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор (завідувач)  ДНЗ

_________ Жабко Г.В.

30 серпня  2017 року

ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

№ з/п Зміст роботи Термін проведення Відповідаль

ні

Відмітка про виконання,
  І. Організаційно-педагогічна робота
1.1. Удосконалити та урізноманітнити систему фізкультурно-оздоровчої роботи засобами гри, музики, художньої літератури. протягом року вихователі  
1.2. Спрямувати роботу педагогів на поліпшення якості навчання дітей рухів та формування у них фізичних якостей. протягом року директор (завідувач) ДНЗ

Жабко Г.В.

 
1.3. Забезпечити якісне планування  фізкультурно-оздоровчої роботи з урахуванням вимог програм «Українське дошкілля», «Впевнений старт» та стану здоров’я, інтересів дітей протягом року

 

вихователі  
1.4. Опрацювати нормативно-правові документи, що регламентують фізкультурно-оздоровчу роботу у 2017/2018 навчальному році. вересень

 

педагоги  
1.5. Систематично розглядати питання щодо попередження дитячого травматизму на нарадах при завідувачі. протягом року директор (завідувач) ДНЗ

Жабко Г.В.

 
1.6. Організовувати Тижні безпеки дитини 13-17.11.2017

23-27.04.2018

вихователі  
1.7. Практичні заняття з персоналомз евакуації на випадок пожежі за планом директор (завідувач) ДНЗ

Жабко Г.В.

 
1.8. Проводити консультації для педпрацівників щодо організації та визначення форм роботи з дітьми з метою попередження будь-якого дитячого травматизму протягом року директор (завідувач) ДНЗ

Жабко Г.В.

 

 
ІІ. Робота з дітьми
1. Забезпечення здорового способу життя
1.1. Забезпечити дотримання оптимального рухового режиму в роботі з дітьми протягом дня. протягом року вихователі  
1.2. Забезпечити дотримання режиму дня протягом року вихователі  
1.3. Забезпечити позитивний психологічний мікроклімат в групах протягом року вихователі  
1.4. Забезпечити дотримання температурного режиму в групах протягом року вихователі  
1.5. Регулювати фізичні навантаження на дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей протягом року

 

директор (завідувач) ДНЗ

Жабко Г.В.

 
1.6. Забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі протягом року вихователі  
1.7. Читання літературних творів, моделювання проблемних ситуацій, дидактичні ігри, бесіди з правил БЖД. протягом року вихователі  
2. Організація рухового режиму
2.1. Організувати  проведення:

ранкової гімнастики;

фізкультурних занять;

фізкультури на свіжому повітрі;

рухливих ігор, вправ спортивного характеру;

фізкультурних хвилинок та фізкультурних пауз;

гімнастики пробудження;

гімнастики для очей;

пальчикової гімнастики;

самостійної рухової діяльності

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі  
2.2. Організувати проведення в дошкільному закладі:

фізкультурно-спортивних свят;

фізкультурних розваг;

Днів здоров’я

 

 

3р . на рік

1р. на місяць

щомісячно

 

вихователі

 
3. Організація загартування та оздоровлення
3.1. Забезпечити проведення різних форм загартування дітей з використанням природних факторів: сонця, повітря, води. протягом року вихователі, помічник вихователя  
3.2. Забезпечити проведення нетрадиційних форм оздоровлення:

дихальну гімнастику;

самомасаж;

музикотерапію;

казкотерапію.

протягом року вихователі, помічник вихователя  
ІІІ. Робота з батьками.
1. Забезпечити участь батьків у фізкультурно-оздоровчих заходах дошкільного навчального закладу протягом року вихователі  
2. Доводити до відома батьків питання здоров’я дітей, засвоєння ними основних рухів через бесіди, інформацію в батьківських куточках протягом року вихователі  
3. Консультація на тему «Фізичний та психічний розвиток дитини в умовах сім’ї» грудень,2017 вихователі  
4. Проводити консультації для батьків щодо попередження дитячого травматизму протягом року директор (завідувач) ДНЗ

Жабко Г.В.

вихователі

 
5. Поновити інформаційні матеріали в куточках для батьків з питань попередження дитячого травматизму в різну пору року протягом року директор (завідувач) ДНЗ

Жабко Г.В.

вихователі

 

 

                                                        Додаток 2

                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор (завідувач)  ДНЗ _________ Г.Жабко

30 серпня  2017 року

 

План роботи

Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють, 

на 2017/2018 навчальний рік

 

Мета: допомогти батькам  у забезпеченні  їхнім дітям рівних  стартових  можливостей  напередодні вступу до школи (фізичної та психологічної готовності  дитини  до  навчання  в  школі); надати психолого-педагогічну допомогу батькам з питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім’ї; забезпечити  конституційні  права  дітей 5-ти річного  віку  на  здобуття  дошкільної освіти.

№ п/п Назва заходу Форма роботи Мета Дата. Час Відповідальні
Організаційно-педагогічна робота
1. Закон України «Про дошкільну освіту» – права та обов’язки батьків.

Вивчення нормативно-правової бази  та Поло-ження з організації роботи Консультативного центру для батьків.

Самоосвіта Ознайомитися з нормативно-правовою базою з питань організації різних форм роботи з батьками вихованців. до 01 вересня 2017 року всі педагоги

 

2. Затвердження  розкладу  роботи КЦ для батьків, складу спеціалістів-консультантів та графіку їх роботи.  Повідомлення на сайті ДНЗ,

та батьків  в телефонному режимі

Познайомити колектив ДНЗ та батьків із специфікою роботи консультативного центру  та  ДНЗ. до 05 вересня 2017 року директор (завідувач)
3. Провести облік дітей дошкільного віку, які не охоплені різними формами

Дошкільної освтіи

Скласти

список дітей

Визначити кількість дітей, які не охоплені дошкільними закладами та вивчити причини не відвідування дітей . до 15 вересня 2017 року директор (завідувач)

вихователі

Робота з батьками
1. Закон України «Про дошкільну освіту» – права та обов’язки батьків (консультація).

Ознайомлення батьків з принципами роботи короткотривалої групи

Опитування батьків  з питань організації життєдіяльності дітей в умовах сім’ї.

Вивчення запитів батьків

Батьківська пошта (у телефонному режимі)

Вивчити умови виховання дитини в сім’ї та потреби батьків щодо вирішення проблем розвитку, навчання та виховання дітей. 01-15 вересня 2017 року

 

 

директор (завідувач)

вихователі

 

 

 

2. Дошкільну освіту – всім дітям! День відкритих дверей Презентація розвивального середовища, дидактичних посібників, умов для фізич-ного та пізнавального роз-витку дітей; встановлення та розвиток стосунків парт-нерства і співробітництва між ДНЗ, батьками та їхніми дітьми. 15 вересня   2017 року директор (завідувач)

вихователі

медична сестра

3. Як полегшити процес  адаптації дітей  до умов нової групи Групова  консультація.

Інформація на сайті ДНЗ

Полегшити процес адаптації дітей не зашкодивши їхньому здоров’ю. 16 вересня 2017 року директор (завідувач)

вихователі

4. Базовий компонент дошкільної освіти Інформація на сайті ДНЗ Розкрити зміст 7 освітніх ліній БКДО та вимоги про-грами щодо розвитку дитини дошкільного віку. до 04 жовтня 2017 року директор (завідувач)

вихователі

5. Моделі життєвої компетенції дитини старшого дошкільного віку Педагогічна просвіта (папка-пере-сувка) Інформація на сайті ДНЗ Розкрити моделі життєвої компетенції дитини на кінець старшого дошкільного віку. до 10 жовтня 2017 року вихователь Поляк М.В.
6. Як організувати заняття з художньої праці вдома?  Інформація на сайті  ДНЗ Надати практичні поради батькам щодо шляхів роз-витку творчих здібностей дошкільників.    01 листопада 2017 року вихователь

Циганюк Я.П.

7.  Як допомогти дитині опанувати назви кольорів? Інформація на сайті  ДНЗ Надати практичні поради батькам  з проблеми засвоєння дітьми назв і розрізнення кольорів. 05 грудня 2016 року вихователь Жабко Г.В.
8. Фізичний та психічний розвиток дитини в умовах сім’ї Групова консультація

 

 

Розширити знання батьків про шляхи формування фізичного та психічного здоров’я  дитини в умовах сім’ї. 12 січня 2018 року всі вихователі,

медична сестра

практичний психолог школи

9. Здоровий спосіб життя. Що це?  Індивідуальна   консультація

 

Інформація на сайті ДНЗ

Розширити знання батьків про  особливості харчування дітей дошкільного віку. 02 лютого 2018 року  медична сестра

Іванюк А.А.

10.  Ігрова діяльність дошкільників. Чому дитину треба вчити гратися? Лекторій. Інформація на сайті ДНЗ Розкрити батькам шляхи формування ігрової діяльності дітей   в дошкільному віці.  15 лютого 2018 року вихователь Циганюк Я.П.
11. Батьківські секрети успішної підготовки дитини до школи Групова консультація.

 

Інформація на сайті  ДНЗ

Розширити знання батьків про особливості підготовки дитини до школи. 02 березня 2018 року

 

вихователь Поляк М.В.
12. Як виховати в дитину потребу завжди бути охайною? Педагогічна просвіта

(інформація на сайті ДНЗ)

Поглибити знання батьків про культурно-гігієнічні навички дошкільників та шляхи їх формування у п’ятирічних дітей. 14 березня 2018 року

 

 медична сестра

Іванюк А.А.

13. Мова Вашої дитини. Як обстежити рівень мовленнєвого розвитку дитини напередодні її вступу до школи? консультація Допомогти батькам мето-дично правильно обстежити рівень мовленнєвого роз-витку дитини. 01 квітня 2018 року Лазар Л.І., логопед Путильської ЗОШ
14.  Основні критерії готовності дитини до школи Педагогічна просвіта

(інформація на сайті ДНЗ)

Розкрити батькам основні критерії готовності дитини до школи і шкільних навантажень. 18 квітня 2018 року директор (завідувач) ДНЗ
13. Психологічний портрет ідеального першо-класника.  Індивідуальна консультація. Сформувати у батьків образ ідеального першокласника напередодні вступу дитини до школи. 04 травня 2018 року практичний психолог школи

Гончарюк І.Д.

14. Чи готова моя дитина до школи? Педагогічна просвіта Вчити батьків правил фор-мування  у дітей мотива-ційної готовності   до нав-чання в школі. 18 травня 2018 року вихователі Поляк М.В.

Циганюк Я.П.

15. Показники фізичного розвитку дитини напередодні вступу до школи.  Педагогічна просвіта (оформлення тематичного стенду) Ознайомити батьків з основними показниками фі-зичного розвитку дитини напередодні її вступу до школи. 18 травня 2018 року вихователі Поляк М.В.

Циганюк Я.П.

16.   Музично-естетичне дійство «Випускний бал у дитячому садку».  Перегляд свята Ознайомити батьків з результатами роботи з музичного розвитку дошкільників напередодні їх вступу до школи.  травень 2018 року музкерівник

Матейчук С.М.

вихователі Поляк М.В.

Циганюк Я.П.

17.  Як готувати майбут-нього першокласника до шкільного життя? Батьківські збори.

Рубрика «Запитуєте – відповідаємо»

Надати консультативну та практичну допомогу батькам у підготовці дитини до школи та шкільних навантажень. 31 травня 2018 року вихователь Поляк М.В.

вчитель

Яківюк Н.В.